Beneficjent
GAMA GRZEGORZ GRUSZCZYŃSKI, MACIEJ SZCZYGIEŁ S.C
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie oprogramowań do zarządzania firmą oraz do projektowania maszyn rolniczych w celu usprawnienia procesów
i dostosowania prowadzenia działalności do warunków pandemii”

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Przyczyną realizacji projektu jest zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania firmy GAMA w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, a tym samym wzmocnienie odporności na kolejne
kryzysy.

Wartość projektu:  293 800.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 249 730.00 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt realizowany w okresie 01.08.2022-31.01.2023